Cardinal De Kesel 75; writes resignation letter

Cardinal Jozef De Kesel turns 75 today. The Archbishop of Mechelen-Brussels offers his departure to the Pope, but of course remains a cardinal in the universal church.

Today, on his 75th birthday, as prescribed by canon law, Cardinal Jozef De Kesel offers the pope his resignation as Archbishop of Mechelen-Brussels. But there is no doubt that he will remain ‘Belgium’s priority’ for a short time, at least until it has been postponed due to the corona ad limina-visits of the Belgian bishops. It is now scheduled for the end of September.

Healed but weakened

However, it is an open secret that Ms. De Kesel does not insist on further extension of his episcopal office in Mechelen-Brussels. He was diagnosed with colon cancer in the spring of 2020, and treatment and surgery in the summer of 2020 have taken their toll. The cardinal is healed but remains weakened.

Pope Francis reportedly responds to the earlier resignation of Mgr. Jean-Luc Hudsyn, De Kesel’s auxiliary bishop of Walloon Brabant, with a request to stay for a while. A new archbishop could then look for a new auxiliary bishop. This may mean that there will be no hesitation in the legacy of the Cardinal as Archbishop of Mechelen-Brussels.

Incidentally, two other French-speaking bishops in Belgium will turn 75 next year: Msgr. Guy Harpigny from Tournai and Msgr. Pierre Warin from Namur. Only the 71-year-old Bishop of Liège, Msgr. Jean-Pierre Delville, may remain in his post in the south of the country, as may Archbishop Jean Kockerols of Brussels, who turns 62 in August.

Not from the stage

The replacement of De Kesel in Mechelen – Brussels does not in any way mean that the cardinal has disappeared from the scene. After all, he has also been a member of. since the end of 2017.[{” attribute=””>Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, het nieuwe orgaan dat een sleutelrol speelt in de curie-hervormingen van paus Franciscus. In november 2019 benoemde de paus hem eveneens in de Pauselijke Raad voor Cultuur.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Kardinaal De Kesel kan zich dus voortaan wellicht op zijn favoriete rol concentreren, namelijk die van de theoloog die nadenkt over de rol van de christenen en de Kerk in een geseculariseerde wereld. Tijdens zijn gedwongen rustpauze omwille van zijn ziekte (en de coronacrisis) schreef hij daar in 2021 al een interessant essay over: Geloof & godsdienst in een seculiere samenleving.

‘Eigenlijke opdracht van de Kerk’

Daarin toont de kardinaal zich een realistisch minnaar van de secularisatie. Het christendom is niet langer ‘culturele religie’, de godsdienst die de cultuur bepaalt in een wereld waarin je automatisch tot de religie behoort.

“Dankzij de moderniteit”, schrijft De Kesel, “kunnen we nu het onderscheid maken tussen de zending van de Kerk als culturele religie en haar eigenlijke opdracht als Kerk, geroepen en gezonden om het Evangelie te verkondigen en teken te zijn van Gods liefde te midden van de samenleving.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De kardinaal vindt dat de Kerk “de legitimiteit van een seculiere cultuur moeten onderschrijven; zij kan zich niet meer positioneren als culturele religie”. Nostalgie naar het Rijke Roomse Leven is aan hem dus niet besteed. Maar dit betekent niet dat de Kerk zich moet aanpassen en conformeren aan alles wat in de seculiere cultuur gangbaar is.

De kardinaal vergelijkt het met de positie van de migrant. “Die kan niet worden gevraagd de eigen identiteit en traditie te verloochenen. Men vraagt hem niet te assimileren. Maar hij moet integreren in de samenleving die hem ontvangt. Want het is binnen die samenleving dat hij voortaan het leven zal delen met andere burgers om samen met hen de maatschappij op te bouwen.”

‘Belijdende Kerk’

Dit alles impliceert dat de Kerk, hoewel zij bescheidener en kleiner wordt, niet mag nalaten “belijdende en open Kerk” te blijven. Want de seculiere cultuur biedt geen antwoord op alle vragen en wordt zelfs gevaarlijk als zij pretendeert dat wel te doen”, weet de kardinaal. De Kerk dient niet langer de samenleving te willen christianiseren, maar is wel meer dan ooit geroepen om te evangeliseren.

Leave a Comment